Birzman Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING BIRZMAN BENELUX B.V.

 

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van Birzman Benelux B.V. is van kracht voor de verzameling en het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Birzman Benelux B.V. (“Birzman”) in verband met onze dienstverlening, producten van Birzman en deze website. Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de voorwaarden van deze verklaring.

 

Verantwoordelijkheid

Birzman Benelux B.V. is de verantwoordelijke rechtspersoon voor alle verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de producten, diensten en websites van Birzman Benelux.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen enkele persoonsgegevens op het moment dat je contact met ons opneemt, gegevens registreert of onze website gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Op een persoonlijke manier met je communiceren over producten en diensten van Birzman;
 2. Het bieden van klantenservice, service rond het kopen van Birzman producten, het vervullen van garantieverplichtingen, productherroepingen van Birzman producten en het behandelen van klachten en verzoeken om informatie;
 3. Je aankoop van Birzman producten te verwerken inclusief logistieke en financiële afhandeling;
 4. Je account bij Birzman te verwerken;
 5. Je deelname aan acties, promoties of websitefuncties te verwerken;
 6. Websiteanalyses uit te voeren;
 7. Het bieden van diensten op het Internet;
 8. Het communiceren met betrokkenen;
 9. Toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief retargeting;
 10. Het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 11. Als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

 

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer, Birzman producten die je hebt gekocht, de accountnaam en het wachtwoord van je account en bankgegevens voor het betalen van Birzman producten

Metadata

De gegevens die automatisch worden gegenereerd terwijl je websites of diensten van Birzman gebruikt. Metadata wordt gegenereerd tijdens het gebruik tijdens het gebruik van computers, mobile devices en netwerken zoals het Internet. Metadata bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-ID’s, cookies en dergelijke.

 

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Manier van verzamelen

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Abonneren nieuwsbrief

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreven onder 1, 2, 7, 8, 9 en 11

Contactformulier van onze klantenservice

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreven onder 1, 2, 7, 8, 9 en 11

Birzman account aanmaken

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreden onder 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

Birzman producten registreren

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreven onder 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

Birzman producten kopen via de website

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreven onder 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

Deelnemen aan een online prijsvraag of een evenement

De gegevens die je verstrekt

De doeleinden zoals hierboven beschreven onder 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

Bezoek aan onze website

Metadata

6, 7, 9, 10, 11

 

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Birzman kan jouw gegevens delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren names Birzman. Birzman vereist dat deze partijen jouw gegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om jouw gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Jouw persoonsgegevens zullen wij niet openbaren, tenzij dit is toegestaan of geautoriseerd bij wet en noodzakelijk is voor het voorkomen van fraude, het noodzakelijk is voor geschillen beslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan de belangen van jouw privacy.

 

Hoe beschermen we jouw privacy?

Birzman neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw gegevens omvatten.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Na het uitschrijven voor onze mailing of het verwijderen van je account worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het naleven van onze wettelijke verplichting, beslechting van geschillen en handhaving van overeenkomsten.

 

Cookies

Bij het bezoeken en gebruiken van onze website kunnen wij cookies gebruiken en andere soortgelijke technieken voor het opslaan van informatie om je in de toekomst een betere site ervaring te kunnen bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid om voor meer informatie over het gebruik van Cookies.

 

Kinderen

Birzman Benelux B.V. zal in geen geval proberen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verzamen of met kinderen communiceren. Als het noodzakelijk is om met kinderen te communiceren  zullen wij ouders of wettelijke voogden de mogelijkheid geven toestemming te verlenen alvoren we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

 

Beleidswijzigingen

Birzman Benelux B.V. kan deze Privacyverklaring ten alle tijden wijzigen. Indien dit het geval is zullen wij je hier van op de hoogte stellen. Wij raden echter aan ook zelf regelmatig deze verklaring te raad plegen. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Jouw rechten

Je kan op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties de gegevens worden verstrekt en met welk doel ze zijn opgeslagen. Ook heb je het recht om ons te verzoeken om aanpassing, blokkering of verwijdering van je gegevens. Dit kan via het volgende e-mail adres: info@birzman.nl